tjänster - håltagning, rivning & golvslipning/golvfräsning

Maskinparken är välförsedd och modern. Vi har utrusning som är lätt och smidig samtidigt som den är stabil och driftsäker. Vi har flera olika typer av lastare, borrar, sågar, rivningsrobotar, bobcat och inte minst en bilningsrobot som klarar mycket små utrymmen. De skärande verktygen är främst diamantbestyckade borrar, sågklingor eller vajer som kyls med vatten.

Vi erbjuder:

Håltagning

Vi använder oss av diamanthåltagningsmetoder som utförs med anpassad utrustning.

Rivning

På samma moderna, miljömässiga och kostnadseffektiva sätt som vi utför håltagningar genomför vi rivningar. Vi använder oss av säkerhetsskäl alltid av rivningsrobotar.

Golvslipning/golvfräsning

Golvslipning och fräsning används för att sanera bort fästmaterial, spackel, beläggningar m m. Metoderna kan även användas för att göra golvavjämningar och nya fall.

Återvinning

Vid rivning källsorterar vi allt material. Farligt avfall lämnas alltid till producent, firma eller miljöstation som är kvalificerade att ta hand om det på ett korrekt sätt. Vid vårt eget krossverk återvinner vi bland annat tegel och betong.