företaget

PB:s Håltagning startades 1994 i Västerås av Peter Bäckström som fortfarande är verksam i företaget. Företaget har under åren gått från att ha varit ett enmansföretag till att i dag ha ett tjugotal anställda. Basen för företaget ligger på Hässlö i Västerås.

Vi använder oss av diamanthåltagningsmetoder som utförs med utrustning anpassad för golvskärning, väggskärning, kärnborrning och vajersågning. Vi är medlemmar i Håltagningsentreprenörerna samt Sveriges Byggindustrier.

Alla våra medarbetare är rutinerade yrkesmän som med vakna ögon och gedigen erfarenhet löser problem för våra uppdragsgivare.

Nyckeln till framgång är just vår personal. De är företagets bästa marknadsförare, därför skapar vi förutsättningar för att de ska trivas på jobbet. Våra medarbetare är kända för att vara professionella, lyhörda, flexibla och sociala.

Vi har utrustningen och kompetensen att ta ett helhetsåtagande. Håltagning och rivning i samma uppdrag om du så vill. Inget jobb är för litet eller för stort. Det är kundens behov som styr och vi är alltid beredda på snabba ryck likaväl som stora välplanerade projekt.

Till självklarheterna hör att alla jobb utförs snabbt, rent och snyggt. Några skräphögar förekommer inte efter att PB:s Håltagning gjort jobbet.

För att fortsätta lyckas på marknaden arbetar vi med att ständigt höja kvalitén på det vi utför. Vår maskinpark är toppmodern och uppdateras kontinuerligt.